پروژه نصب بویلرهای سیکل ترکیبی نیروگاه جهرم :

کارفرمای اصلی : شرکت مپنا EPC کل پروژه .

کارفرمایی ثانویی : شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان (بخش C ) .

شروع عملیات 89/10/12

وضعیت پروژه  : این پروژه از اسفند ماه سال 90 به جهت مشکلات مالی مربوط به کارفرمای اصلی به جهت عدم وجود نقدینگی تا حال حاضر متوقف شده و در هر حال 35% از نصب تجهیزات باقی مانده است .

محدوده های کاری پیمانکار :

نصب 6 عدد بویلر سیکل ترکیبی شامل : نصب 

 ,  Pipe Rack , Out Let Duct , Inlet Duct ,Casing , Dosing Sys , Monorail , AllTank , St. St , Divertel , Internal Piping , Harp

از محدوده های کاری بالا تا این مرحله موارد زیر به صورت کامل به پایان رسیده است 

1- نصب تمامی Cacing , Inlet Duct ,Casing , St. St .

2- نصب یک عدد Diverter .

3- نصب 50 درصد از Monorail , Internal piping

 برای آشنایی بیشتر به بخش تصاویر پروژه رجوع فرمایید 

برای آشنایی بیشتر به بخش گالری تصاویر رجوع فرمایید .

 
JoomShaper