نیروگاه اردستان

نصب دو دستگاه بویلر سیکل ترکیبی نیروگاه زواره (اردستان)

کارفرما اصلی : شرکت مپنا (EPC)

کارفرمای ثانوی : شرکت نصب نیرو (پیمانکار اجرایی C )

شروع عملیات : این پروژه در مورخ 89/8/10 آغاز گردید.

وضعیت پروژه در حال حاضر : پروژه در حال بهره برداری است و این شرکت محدوده عملیات نصب خود را در تاریخ 90/12/8 تحویل قطعی نموده است .

محدوده عملیات نصب پیمانکار :

نصب دو دستگاه بویلر سیکل حرارتی شامل : نصب

Inlet Duct , Casing ,Stack , Diverter Damper , Internal piping , Harp , St.St , All Tank  , Expansion join , outlet Duct  , pipe Rack

میزان حجم کارکرد :

1- نصب ادوات مکانیک به تناژ تقریبی 6000 تن .

2- نصب لوله کشی ها به مقدار تقریبی 10000 اینچ قطر .

برای آشنایی بیشتر به بخش گالری تصاویر رجوع فرمایید .

 
JoomShaper