بریکت سازی شهید خرازی

پروژه نصب تجهیزات برق ساختمان بریکت سازی پروژه احیاء مستقیم شهید خرازی (فولاد مبارکه )

کارفرمای اصلی : شرکت فولاد مبارکه.

کارفرمای ثانویه : شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایرتیک) 

شروع عملیات نصب : 1394/06/08

وضعیت پروژه تا حال حاضر اجرا می باشد 

محدوده کاری پیمانکار :

1- نصب کلیه تجهیزات برق مربوط به بریکت سازی .

2- نصب تجهیزات ابزار دقیق .

3- انجام کلیه کابل کشی ها .

4- نصب و کابل کشی ارت .

برای آشنایی بیشتر به بخش گالری تصاویر رجوع فرمایید .

 
JoomShaper