نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

نیروگاه سیکل ترکیبی

نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند (شهدای پاکدشت)

نیروگاه حرارتی

نیروگاه حرارتی

انعقاد قرارداد نصب 6 دستگاه بویلر HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان با شرکت نصب نیرو به امضاء رسید

 
JoomShaper